Regulamn korzystania z serwisu i usługi Livesupport

1. Informacje ogólne


a) Podmiotem świadczącym usługi Livesupport jest przez firma SL MEDIA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zwaną dalej SL MEDIA.
b) Właścicielem serwisu www, oprogramowania oraz wszelkich praw autorskich usługi Livesupport jest spółka SL MEDIA.
b) Definicje pojęć używanych w regulaminie:
Usługa – Realizacja komunikacji  pomiędzy użytkownikami witryny internetowej klienta a klientem, korzystanie z aplikacji dla Operatorów.
Klient – Firma (właściciel, pracownicy) korzystająca z usługi.
Konsultant – przedstawiciel Klienta aktywnie korzystający z usługi.
Witryna Klienta – Strona internetowa należąca do klienta na której realizowana jest usługa.
Okres testowy – Czas w którym klient może bezpłatnie korzystać z Usługi, bez zobowiązania do kontynuacji korzystania po tym okresie.

2. Zamówienie usługi
a) Zamówienie usługi następuje poprzez rejestrację on-line czyli wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.livesupport.pl.
b) Po rejestracji Klient wybiera rodzaj i okres abonamentu, dokonuje zamówienia usługi.
c) Klient ma obowiązek podania prawdziwych danych podczas zamówienia usługi.
d) W czasie zamówienia usługi nie są gromadzone dane podlegające ustawie o ochronie danych osobowych.
e) Parametry usługi zależą od wybranego abonamentu i są opisane w ofercie dostępnej na stronie www.
f) Pierwsze zamówienie usługi aktywuje ją na bezpłatny okres testowy. Po okresie testowym, aby kontynuować korzystanie z usługi należy opłacić wybrany abonament.
g) Rejestracja użytkownika nie ponosi za sobą żadnych skutków finansowych. Płatności dokonuje się po wyborze i zamówieniu abonamentu usługi. Zamówienia nieopłacone zostają anulowane.
h) Zamówienie okresu testowego (jego długość określa aktualna oferta) NIE zobowiązuje w żaden sposób do kontynuowania płatnej wersji usługi.3. Korzystanie usługi


a) Instalacja oprogramowania Konsultantów, osadzenie skryptów zachęty Czata na Witrynie Klienta leży po stronie Klienta.
b) Klient nie może korzystać z usługi w sposób inny niż wynika to z dokumentacji.
c) Klient ma możliwość korzystania z bezpłatnego wsparcia poprzez adres email: biuro@livesupport.pl lub kontakt telefoniczny 12 345 26 70 w godzinach 9:00-17:00 w dni robocze.
d) Komunikacja poprzez Livesupport odbywa się kanałem szyfrowanym uniemożliwiającym podsłuchiwanie treści rozmowy.
e) Po zalogowaniu się do panelu zarządzania, Klient ma możliwość skonfigurowanie wyglądu okna czata, dodania takich elementów jak logotyp i dane operatorów. Klient może wprowadzać treści i obrazy graficzne co do których posiada prawa do ich użytkowania.


4. Ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych
a) Rejestracja użytkownika i korzystanie z usługi wymaga podania danych takich jak adres e-mail będący postawą autoryzacji, hasło, dane firmy wraz z numerem NIP oraz dane osoby kontaktowej.
b) SL MEDIA zapewnia wszystkim użytkownikom przekazującym swoje dane osobowe, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, pozycja 883), w tym również prawo wglądu do przekazanych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych.
c) Podmiotem gromadzącym i przetwarzającym dane jest SL MEDIA z siedzibą w Krakowie.
d) Jakiekolwiek dane przekazywane do SL MEDIA wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji zamówienia i świadczenia usługi oraz do analizy statystycznej klientów SL MEDIA. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim.
e) SL MEDIA zapewnia ochronę tych danych poprzez stosowanie środków technicznych jak połączenie szyfrowane SSL.
f) Użytkownik sam decyduje o treściach wprowadzane do systemu dotyczących korzystania usługi (dane operatorów czata).